Styret i NSC


Morten Hoel Johansen – leder Norwegian Spitfire Club

Phone: +47 957 29 908
Email: mhj (at) norwegianspitfire.com

Per Dybdahl – nestleder (oppnevnt av NSF)
Steinar Hellstrøm – kasserer (oppnevnt av NSF)
David Hammond –  styremedlem
Trond Nilsen – styremedlem
Torunn Grønnbekk –  varamedlem