Statsbudsjettet 2019/2020

Norwegian only: Utenriks og Forsvars-komiteens merknad til Statsbudsjettet 2019/2020

Komiteen er kjent med at stiftelsen Norwegian Spitfire Foundation arbeider for å restaurere, sette i flydyktig stand og returnere et norsk Spitfire IX (PL258) til Norge. Komiteen viser til Spitfire-flyenes historiske betydning og det bidrag de gav til alliert seier under 2. verdenskrig. Komiteen viser til at med funnet av det norske Spitfire IX-flyet, har Norge mulighet til å få et originalt norsk Spitfire-fly på vingene igjen. Komiteen understreker at man dermed på konkret vis kan formidle historien om flyvåpenets innsats til nye generasjoner. Komiteen viser til at Norwegian Spitfire Foundation leder arbeidet med å finne midler til restaurering, i samarbeid med blant andre Forsvarsmuseet, og har fått opplyst at restaureringsarbeidet kan skje gradvis, slik at man med selv relativt beskjedne beløp kan begynne restaureringen av flyet.

Komiteen forventer videre at offentlig støtte vil kunne utløse private donasjoner til prosjektet. Komiteen understreker norske jagerflygeres betydelige kamp og ofre under andre verdenskrig, og viktigheten av å ære og hedre nordmenn som gav sine liv i kampen for landets frihet og selvstendighet. Komiteen ser gjerne at regjeringen på denne bakgrunn vurderer å støtte prosjektet i Prop 1 S (2020–2021).