Prior to flight


Prior to flight with one of our aircraft, we need you to go through the below information. On the day of flight our ground crew will make sure you get all the  information you need, and collect your signed  statement of agreement.

1. Where to meet
2. Entering and leaving the aircraft
3. Communication
4. Procedures
5. Emergency procedures
6. Statement of agreement  (see below) 

Før flyturen med en av våre fly så vil du gå gjennom nedenstående punkter sammen med en av våre Ground Crew. De vil også be deg om å signe en passasjererklæring.

1. Hvor skal du møte
2. Inn og ut av passasjersetet
3. Kommunikasjon med piloten under flyvningen
4. Prosedyrer ombord
5. Nødprosedyrer
6. Passasjererklæringsskjema (se nedenfor)

Norseman at Kjeller