Norwegian Spitfire Foundation

– en ideell stiftelse etablert i 2012 som restaurerer og opererer historiske fly for å formidle viktig norsk historie.  Norwegian Spitfire Foundation har som mål å gjenoppbygge PL-258,  en Spitfire med norsk historie fra 2. verdenskrig.  Dette flyet er et minnesmerke over de norske luftkrigsstyrkenes innsats og offer under 2. verdenskrig.  Vi vil på konkret og engasjerende vis formidle historien om Flyvåpenets innsats til hele Norges befolkning og særlig den yngre generasjon. Norwegian Spitfire Club er en støtteforening til Norwegian Spitfire Foundation.
– is a non-profit foundation established in 2012, that restores and operates historic aircraft to preserve important Norwegian history. The Norwegian Spitfire Foundation aims to rebuild PL-258, a Spitfire with Norwegian history from WW2. This aircraft is a legacy to the Norwegian Air Forces’ efforts and sacrifices during WW2.  In a concrete and engaging way, we want to convey the story of the Air Force’s efforts to the entire population of Norway, and especially the younger generation. Norwegian Spitfire Club is a support organization of the Norwegian Spitfire Foundation.

Norwegian Spitfire pilots

332 Squadron Spitfire pilots, 1943.

Norwegian heroes of World War Two

331 Squadron pilots gather in front of a Spitfire at North Weald, 1942.