NSF Spitfire RAB til Kjeller 18 juni 2017!

Norwegian Spitfire Foundation har for besøket til Norge malt Spitfire Mk.IX RR232 slik flyet til den norske flygeren Rolf Arne Berg så ut noen dager i løpet av 2. verdenskrig. Flaggstripene på vinger og kropp falt ikke i smak hos RAF. Han ble raskt bedt om å fjerne sin kreative norske førkrigs-dekor. Rolf Arne Berg var Wing Commander, og dermed hadde han sine initialer RAB på sin Spitfire i stedet for standard skvadronmerking. Flygerutdannelsen sin fikk han blant annet på Kjeller. Spitfire RAB kommer sammen med NSF flyene Mustang “The Shark” og Norseman. Det jobbes med å kunne tilby helikopterturer der man flyr sammen med Spitfire RAB i luften. Gjelder for både Sola og Kjeller.

Norwegian Spitfire Foundation will paint Spitfire Mk IX RR232 in Norwegian Wing Commander Rolf Arne Bergs personal camo for its visit to Norway. A scheme Berg used only for a couple or more days during WWII. The Norwegian flag on wings and rudder was not to RAFs taste and approval. Rolf Arne Berg was the Wing Commander of 132 Wing during 1944-1945 and had his initials RAB on the Spitfire. He got his wings at Kjeller Aerodrome pre-WWII. Spitfire RAB will arrive to Kjeller together with NSF operated aircraft P-51 Mustang The Shark and the Norseman 18 June 2017. We’re working on helicopter rides where you can fly together with Spitfire RAB in the air. Valid for both Sola and Kjeller.

RAB Spitfire

Rolf Arne Bergs RAB Spitfire in Norwegian camo

Spitfire RAB

Spitfire PV181 with Norwegian markings

RAB

Wing Commander Rolf Arne Berg

Rolf Arne Berg and Helge Mehre in front of PV181, Spitfire RAB

Berg

Wing Commander Rolf Arne Berg