Aircraft

Norwegian Spitfire Foundation operates three historic aircraft. They are available for airshow duties and other events and experiences. Contact Espen Tjetland for air show enquiries and Per Dybdahl for other experiences.

North American Harvard T-6G S/N 14A-2268, LN-TEX.

Foto: Tormod Sørvang

LN-TEX operated by NSF. Foto: Tormod Sørvang

Harvard LN-TEX ble bygd på lisens av Noorduyn Aviation i Canada som en Harvard Mk II i 1944. Den har gjort tjeneste i Royal Air Force, det belgiske, portugisiske og tyske luftforsvaret. I 1979 ble flyet kjøpt av Anders Sæther i Scandinavian Historic Flight. Det ble lakkert i USAAF sølv fargeskjema, og har i mange år hatt base på Kjeller. LN-TEX har en Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp radial motor, som yter 600 hk. Max hastighet er ca 330 km/t, mens cruise er ca 235 km/t. Vil du oppleve LN-TEX i luften? Kontakt Per Dybdahl.

LN-TEX was built by Noorduyn Aviation in Canada as a Harvard Mk. II in 1944. It served with the British Royal Air Force as well as the Belgian, Portugese and German Air Forces in the years to come. In 1979 it was bought by Norwegian Anders Sæther from Scandinavian Historic Flight. It was painted in a USAAF silver paint-scheme, and have been stationed at Kjeller Aerodrome in Norway for many years. LN-TEX got a Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp radial engine giving it 600 horsepower. Maximum speed is ca. 300 km/h while cruise speed is at ca 235 km/h.

North American P-51 Mustang D G-SHWN ‘The Shark’

Lars Ness, NSF.

P-51 Mustang, operated by NSF. Photo: Pete Hemsley.

G-SHWN ble bygd av North American Aviation i juli 1945, og tjenestegjorde i USAAF i flere treningsenheter inntil den ble overført til Canadian Air Force hvor den tjenestegjorde i perioden 1951-1959. Den kom på norske hender i 1980 (Anders Sæther/Scandinavian Historic Flight) som “Old Crow”. Flyet har vært med i flere filminnspillinger,bl.a. Memphis Belle. I 2012 ble flyet solgt av
Nordic Warbirds til en engelsk eier, Shaun Patrick, og er nå på engelsk register som G-SHWN. Flyet er i et nytt fargeskjema, og omtales som “The Shark”«The Shark» tjenestegjorde i No 112 Shark Squadron på Sicilia og i Sør-Italia mot slutten av WW 2. G-SHWN har i dag base på Goodwood i Sør-England. Der benyttes det av Boultbee Flight Academy til event-turer, mens Norwegian Spitfire Foundation opererer det i forbindelse med airshows. «The Shark» har en Packard-bygd Rolls-Royce Merlin V-12/V-1650-7/1700 hk motor, tilsvarende en Merlin 68-motor. Hastighet ca 700 km/t.

G-SHWN was buildt på North American Aviation in July of 1945, and served with the USAAF at several training unites before it was transferred to the Canadian Air Force
where it served in the period 1951-1959. It was bought by Anders Sæther in 1980 and 
painted as “Old Crow”. The Mustang have been in a star in several movies including
Memphis Belle. In 2012 it was sold from Nordic Warbirds to Shaun Patrick. It is now on the English register as G-SHWN. The Mustang sports a new colour scheme, and often referred to as “The Shark”. “The Shark” served with 112 Squadron in Sicily and Southern Italy at the end of WWII. G-SHWN is based at Goodwood in Southern England where it used by Boultbee Flight Academy. The public may go fly in “The Shark”, a once-in-a-lifetime experience. Visit the Boultbee website for details about how to make
your dream come true. Norwegian Spitfire Foundation is operating the Mustang on the airshow scene. “The Shark” got a Packard Merlin V-12/V-1650-7/1700 hp engine, equal to a Merlin 68 engine. Its top speed is at 700 km/h.

Noorduyn Norseman R-AF

Norseman, Norsk Luftfartmuseum

Norseman R-AF

Norseman R-AF ble bygd hos Noorduyn Aviation i Kanada i 1944, og ble overført til det norske flyvåpenet i mars 1945 hvor det fikk militær reg. R-AF. I 1959 ble flyet solgt til A/S Solbergfly (Thor Solberg), og fikk sivil reg. LN-TSN. Det ble solgt til Sverige i 1963 hvor det fikk dagens reg SE-CGM. Norseman har fått tilbake sitt gamle reg. nummer LN-TSN, og er nå malt i dets opprinnelige norske militære fargeskjema. Flyet blir flydd med vekselvis hjul og flottører. LN-TSN vil ha base på Kjeller og ved Flysamlingen på Gardermoen. Motoren er en Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp, tilsvarende den i Harvard LN-TEX.

Norseman R-AF was buildt at Noorduyn Aviation in Canada in 1944, and was transferred to the 
Norwegian Air Force in March 1945 where it was given its military register, R-AF. In 1959,
the aircraft was sold to A/S Solbergfly (Thor Solberg) and was given its civilian register, LN-TSN. It was sold to Sweden in 1963 where it was given the register SE-CGM. The Norseman have been given back its R-AF register in a Norwegian Air Force color scheme. It is flown with both wheels and floats. R-AF is based at Kjeller Aerodrome and at Gardermoen Airport, Norway. Its engine is a Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp, the same as in LN-TEX. It is owned by Norsk Luftartsmuseum and operated by Norwegian Spitfire Foundation