Bli medlem / membership


Ønsker du å bli medlem hos Norwegians Spitfire Club? 

Som medlem i Norwegian Spitfire Club støtter du aktivt arbeidet som legges ned i Norwegians Spitfire Foundation, og gjenoppbyggingen av  PL258. I tillegg vil du komme nærmere inn på miljøet rundt disse historiske flyene.

Det vil bli anledning til å delta på foredragskvelder med historisk, teknisk og operativt fokus, reise med oss til air shows, lære om teknikken i flyene, høre om flyvernes erfaringer, og ha tilgang til NSCs egen Facebook-medlemsgruppe. Der vil du bl.a. kunne lese siste nytt, og nyte bilder og videoer.

Enten din spesielle interesse er forsvarshistorie, teknikk, flyvning, modellflyvning eller annet, håper vi du vil være med oss i det krevende, men morsomme og viktige arbeidet med å skaffe en norsk Spitfire til Norge!

Ønsker du å bli medlem i Norwegian Spitfire Club?

Send epost til nsc@norwegianspitfire.com med navn, adresse og telefonnummer, samt hvilket medlemskap du ønsker, se nedenfor.

NSCs bankkontonummer: 1503 98 87123

Vipps: 523333

Ordinær kontingent, pr år        kr    250
Livstid 10 x årskontingent            kr 2.500
Bedriftsmedlemskap, minimum  kr 5.000

Husk å sette navn i meldingen til NSC når du betaler.Do you want to become a member of Norwegian’s Spitfire Club?

As a member of the Norwegian Spitfire Club, you actively support the work of Norwegian’s Spitfire Foundation and the reconstruction of PL258. You can get a closer look at the environment around these historic aircraft.

We can offer participation in lecture evenings with a historical, technical and operational focus,  learn about the technology in the aircraft, hear about the pilots’ experiences, and have access to NSC’s own Facebook member group. There you will, among other things, could read the latest news, and enjoy photos and videos.

Whether your special interest is defense history, technology, flying, model flying or something else, we hope you will join us in the demanding, but fun and important work of getting a Norwegian Spitfire to Norway!

Do you want to become a member of the Norwegian Spitfire Club?

Send an email to nsc@norwegianspitfire.com with your name, address and phone number, as well as which membership you want, see below.

NSC’s bank account number: 1503 98 87123

Vipps: 523333

Ordinary membership fee, per year NOK 250
Lifetime 10 x annual fee NOK 2,500
Company membership, minimum NOK 5,000

Remember to put your name in the message to NSC when you pay