Norseman LN-TSN

Photo: Eirik Østensjø

Norseman R-AF ble bygd hos Noorduyn Aviation i Canada i 1944, og ble overført til det norske flyvåpenet i mars 1945 hvor det fikk militær reg. R-AF. I 1959 ble flyet solgt til A/S Solbergfly (Thor Solberg), og fikk sivil reg. LN-TSN. Det ble solgt til Sverige i 1963 hvor det fikk dagens reg SE-CGM. Norseman har fått tilbake sitt gamle reg. nummer LN-TSN, og er nå malt i dets opprinnelige norske militære fargeskjema. Flyet blir flydd med vekselvis hjul og flottører. LN-TSN vil ha base på Kjeller og ved Flysamlingen på Gardermoen. Motoren er en Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp, tilsvarende den i Harvard LN-TEX. Norseman eies av Norsk Luftfartsmuseum og opereres av Norwegian Spitfire Foundation.

Noorduyn Norseman LN-TSN, R-AF, was built at Noorduyn Aviation in Canada in 1944, and was transferred to the Norwegian Air Force in March 1945 where it received the military registration R-AF. In 1959, the aircraft was sold to A/S Solbergfly (Thor Solberg), and was given civil registration LN-TSN. It was sold to Sweden in 1963 where it received registration letters SE-CGM. The Norseman has now regained its old register letters LN-TSN, and is painted in its original Norwegian military color scheme. The plane is flown with alternating wheels and floats. LN-TSN is based at Kjeller and at Flysamlingen (museum) at Gardermoen. The aircrafts engine is a Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp, equivalent to the one in the Harvard LN-TEX. Norseman is owned by the Norwegian Aviation Museum and operated by the Norwegian Spitfire Foundation.