Harvard LN-TEX

Photo by Eirik Østensjø

North American Harvard T-6G S/N 14A-2268, LN-TEX

Harvard LN-TEX er av samme type treningsfly som mange norske piloter fikk deler av sin utdanning med under og etter 2. verdenskrig. Først i England, og etter krigen, i Norge, Canada og USA.

Det ble produsert ca. 15.500 fly av typen Harvard, og Sør-Afrika var det landet som hadde typen lengst i aktiv tjeneste – helt frem til 1995. Harvard anses som et av verdens mest betydningsfulle treningsfly, og verdsettes fortsatt høyt blant piloter – bl.a. av de som ønsker å fly typer som Spitfire og Mustang. Harvard er med på å holde liv i viktig flyhistorie.

Det er lett å kjenne igjen flyet på den svært karakteristiske lyden, noe som skyldes at tuppen på propellbladene bryter lydmuren.

North American Harvard LN-TEX ble bygd på lisens av Noorduyn Aviation i Canada i 1944 som en Harvard Mk II. Flyet har gjort tjeneste i Royal Air Force, det belgiske, portugisiske og tyske luftforsvaret. I 1979 ble flyet overtatt av Anders Sæther, og ses på i dag som den første «warbird» importert til Norge. Flyet ble lakkert i USAAF sølv fargeskjema. LN-TEX har hatt base på Kjeller i mange år.

Fargeskjemaet LN-TEX har i dag viser flyet slik det var lakkert ved krigens slutt i 1945 (Royal Air Force).

Harvard LN-TEX har en Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp radial motor, som yter 600 hk. Maks. hastighet er ca. 330 km/t, mens cruise er ca. 235 km/t.

Photo by Eirik Østensjø

Norwegian Spitfire Foundation operates a T-6 Harvard which is the same type that many Norwegian pilots had part of their training on during the Second World War. During the war, Norwegian pilots got to know this type of aircraft well, especially during their traning in Canada. Harvard was also in service as a training aircraft in Norway for a period after the war, mainly at the flight school at Gardermoen. In 1955, advanced pilot training was moved to Canada, and the Harvard was phased out of the Norwegian Air Force.

More than 15,000 Harvards were produced, and South Africa was the country that had this type in active service for the longest time – right up until 1995. The Harvard is considered one of the world’s most important training aircraft, and is still highly valued by pilots – for example to those who want to fly types such as Spitfire and Mustang. Harvard is.an aircraft type that helps keep important aviation history alive.

The aircraft is easily recognizable by the very characteristic sound, which is due to the tip of the propeller blades breaking the sound barrier.

This particular North American Harvard, registrered LN-TEX, was built under license by Noorduyn Aviation in Canada in 1944 as a Harvard Mk II. The aircraft have served in the Royal Air Force, the Belgian, Portuguese and German air forces. In 1979, the aircraft was taken over by Scandinavian Historic Flight, as the first vintage aircraft imported to Norway, and was painted in the USAAF silver color scheme. LN-TEX has been based at Kjeller for many years.