Harvard LN-TEX

Photo by Eirik Østensjø

North American Harvard T-6G S/N 14A-2268, LN-TEX

Norwegian Spitfire Foundation opererer en T-6 Harvard som er av samme type som mange norske piloter har hatt deler av sin utdanning på. I løpet av 2. verdenskrig fikk norske piloter under trening god kjennskap til denne flytypen under sitt opphold i Kanada. Harvard var også i tjeneste som treningsfly i Norge i en periode etter krigen, hovedsakelig ved flyskolen på Gardermoen. I 1955 ble videregående flygeropplæring flyttet til Kanada, og Harvard ble faset ut av Luftforsvaret.

Mer enn 15.000 Harvard ble produsert, og Sør-Afrika var det landet som hadde typen lengst i aktiv tjeneste – helt frem til 1995. Harvard anses som et av verdens mest betydningsfulle treningsfly, og verdsettes fortsatt høyt blant piloter – bl.a. av de som ønsker å fly typer som Spitfire og Mustang. Harvard er m.a.o. en flytype som er med på å holde liv i viktig flyhistorie!

Flyet er lett å kjenne igjen på den svært karakteristiske lyden, noe som skyldes at tuppen på propellbladene bryter lydmuren.

North American Harvard LN-TEX ble bygd på lisens av Noorduyn Aviation i Kanada i 1944 som en Harvard Mk II. Flyet har gjort tjeneste i Royal Air Force, det belgiske, portugisiske og tyske luftforsvaret. I 1979 ble flyet overtatt av Scandinavian Historic Flight, som det første veteranflyet importert til Norge, og ble lakkert i USAAF sølv fargeskjema. LN-TEX har hatt base på Kjeller i mange år.

Photo by Eirik Østensjø

The Norwegian Spitfire Foundation operates a T-6 Harvard, the same type as many Norwegian pilots would have gained their wings during basic training over in Canada during World War Two. Harvards also went on to serve as training aircraft in Norway for a period after the war, mainly at the flight school at Gardermoen. Later in 1955 advanced flight training was moved to Canada and the type was then phased out by the Air Force.

More than 15,000 T-6’s of all variants were produced and was still in use with the South African Air Force as recently as 1995. The type gained the nickname the pilot maker for its flying characteristics which made it an excellent trainer and even today has become an important training aircraft for those new warbird pilots who want to move on to more powerful fighters like the Spitfire and Mustang. The Harvard is a historical aircraft in its own right and are still very much in demand today with many warbird operators having an example in their collections.

The aircraft is easily recognizable for its very characteristic rasping sound, due to the tip of the propeller blades exceeding the speed of sound.

The North American Harvard LN-TEX was built under the license of Noorduyn Aviation in Canada in 1944 as a Harvard Mk II. The aircraft has served with the Royal Air Force, Belgian Air Force, Portuguese and German air defences during its operational career. In 1979 the aircraft was taken over by Scandinavian Historic Flight becoming the first veteran aircraft imported to Norway. The aircraft was painted in a USAAF silver colour scheme. LN-TEX has been based at Kjeller for many years.