Aircraft


Norwegian Spitfire Foundation (NSF)

– opererer i dag en Noorduyn UC-64 Norseman med norsk historie helt tilbake til mai 1945. Denne maskinen eies av Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

– er medeier og har det operative ansvaret av T-6G Harvard LN-TEX
– eier og overhaler en deHavilland DHC-1 Chipmunk LN-DHC
– har operert to veteranfly i England, en North American P-51D Mustang og en
Hawker Sea Fury. Og har, ved flere anledninger besøkt Norge med innleide
Spitfire.

I tillegg har NSF avdeling Bodø en Saab 91 Safir under overhaling. Denne maskinen vil bli
det første flyet, eiet av Forsvarets Museer, som restaureres til flyvende stand. Denne
avdelingen restaurerer også en Piper Cub eiet av Norsk Luftfartsmuseum og med lang norsk
historie.

– opererates a Noorduyn UC-64 Norseman with a history back to May 1945. This aircraft is owned by Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

– is co-owner and has operational responsibility for the T-6G Harvard LN-TEX.
– owns and overhauls a deHavilland DHC-1 Chipmunk LN-DHC
– has operated two veteran aircraft in England, a North American P-51D Mustang and a
Hawker Sea Fury. And has, on several occasions, visited Norway with hired Spitfire.

In addition, NSF department in Bodø has a Saab 91 Safir undergoing overhaul. This aircraft will be
the first aircraft, owned by the Norwegian Armed Forces Museums, to be restored to flying condition. This
department also restores a Piper Cub owned by the Norwegian Aviation Museum and with long Norwegian
history.