Fly i formasjon med Spitfire (Dakota Norway)


Tekst: Martin Nilsen

Dakota Norway inviterer til unike fly-historiske flygninger i formasjon med Spitfire RR232 som mandag 29. mai fremsto ferdig lakkert som flyet til Wing Commander Rolf Arne Berg i oktober – november 1944.

Wing Commander Rolf Arne Bergs Spitfire (RR232 marked up as PV181) Photo: Andrew Annable

 

Flyet kommer til Sola Airshow helgen 10 og 11. juni, og dersom interessen for å fly med Dakotaen i formasjon med en Spitfire i sjelden, norske før-krigs-dekor, blir det en eller flere turer – avhengig av interessen – fra Sola 11. juni fra klokken 17.00.

Tilsvarende turer blir det fra Gullknapp ved Arendal 17. juni fra kl 13 og fra Torp 17. juni fra kl 18.

Prisen er 1500 kroner for et sete i Dakotaen, og prisen skal også delfinansiere den britiske Spitfires Norges-opphold.

Det tas kun imot forhåndsbestillinger, og det til:

Ivar Berg, Dakota Norway, ivberg@online.no, eventuelt telefon 404 66296. (helst på mail)