Book a flight


Bestilling av rundflyvning:
For å sjekke tilgjengelige datoer og bestilling, gå inn på www.veteranflytur.no

Informasjon:
Dersom du ønsker litt informasjon, tips eller råd om flyturen, ta kontakt med:

Per Dybdahl
Telefon: 91356362
Epost: per(at)norwegianspitfire.com


Reservation:
To check availability and reservation – please check: www.veteranflytur.no

If you require information and advise about the flight contact:

Per Dybdahl
Phone: 91356362
Email: per(at)norwegianspitfire.com