Vil du bidra til prosjektet?

Norwegian Spitfire Foundation trenger midler for å hjelpe restaureringen av Spitfire PL258.

Mer informasjon
Norsk kontonummer: 1503.88.18845
VIPPS: 97071

Norwegian Spitfire Foundation needs funding to aid the restoration of Spitfire PL258.

More information
Norwegian account: 1503.88.18845
VIPPS: 97071