Referat fra årsmøte i Norwegian Spitfire Club (in Norwegian)

Oppsummering av årsmøte for Norwegian Spitfire Club, 23.03.2017
Av Knut Åshammer, Media og PR.
En flott opplevelse og mitt første fysiske møte med NSC. Dette er det første driftsåret
etter klubbens opprettelse i mars 2016. NSC ga ut fine merker til alle medlemmer og
livsvarige medlemmer. Klubbens formål er å støtte opp og skape interesse for NSFs
arbeid, skape et støttende og inkluderende miljø rundt driften av historiske fly som
stiftelsen anskaffer eller opererer, og ikke minst være NSFs venneforening.
Foredrag, info om NSF, pengeinnsamling og promoteringsvideo
Etter alt det formelle var ordnet, var det foredrag av Cato Guhnfeldt om Spitfire Saga og
Lars Ness om NSF, flyshow, pengeinnsamlingen til NSC og MH603. I tillegg ble den første
promoteringsvideoen for NSC vist på storskjerm. Ønsket med denne og senere videoer
er å skape oppmerksomhet og entusiasme rundt NSC og NSF, samt skaffe nye
medlemmer til NSC. Videre vil jeg lage flere promoteringsvideoer og ikke minst filme
flystevner og hendelser NSF arrangerer eller deltar i. Det finnes allerede videoer av alle
NSFs fly samt Spitfire og Hurricane, fra flyshowet ”Hurricane Til Kjeller 2016”.
Link: https://youtu.be/99NASOR1FVs?list=PLI3O7kuJYvFj6tb9sMB_ymUZEUA_MN6Bt

Lars Ness om NSF og pengeinnsamling for MH603
Lars Ness presenterte NSFs planer for 2017, flystevner og viktige hendelser. RR232
kommer til Norske flyshow i norske farger! Rolf Arne Bergs RAB Wing Commander, en
av verdenskrigens mest unike og særnorske farger på en Spitfire. I tillegg gikk Lars i
detalj om arbeidet med å skaffe den eneste flyvedyktige Spitfire med norsk
tjenestehistorie, MH603 FN-B, som i slutten av 2017 eller en gang i 2018 vil være ferdig
restaurert og lagt ut til salg. Pengeinnsamlingen fortsetter på en rekke forskjellige
fronter, fra bidrag gjennom NSCs medlemskap til jakten på sponsorer og sterke
finansielle støttespillere. Prisen antas til 25-30 millioner NOK. En ekstraordinær søknad
til Stortinget forberedes. Det ønskes å skaffes mediaoppmerksomhet fra de største
mediekanalene om flyets nasjonale og historiske verdi. NSCs egen mediagruppe vil
fortsette med promotering.

Media og PR forslag
Det er ønsket å lage en video og intervju av Rolf Kolling, den siste gjenlevende
Spitfireveteranen. Det ble også foreslått å ha stands med skjerm og videoer av NSF fly,
promotering av NSC og lignende for å skape unik oppmerksomhet og blikkfang under
flyshow. I tillegg salg av t-skjorter, plakater og merchandise med bilde av MH603 og
budskapet å få flyet hjem til Norge.

Cato Guhnfeldt og bak kulissene på Spitfire Saga
Cato Guhnfeldt holdt et veldig spesielt foredrag: hans bokserie Spitfire Saga, om norske
jagerflyvere under 2. Verdenskrig, er endelig ferdig med det syvende og (foreløpig!)
siste bindet. Den ble lagt ut for salg og jeg kjøpte likegodt hele serien, da anledningen
ikke kunne vært bedre! Hans foredrag gikk i spennende detalj bak kulissene av
bokserien, arbeidsmetodene, jakten og oppbygningen av kilder, intervjuer med
veteranene og pårørende, riksarkiver i Storbritannia og Norge, ORB og loggbøker,
fotografier og ikke minst Catos personlige oppsøkning av åsteder til styrter, flyplasser,
gater, puber og hvor enn nordmenn i 132. Wing dro. Til og med en tidligere ukjent
vannbrønn i en bitteliten fransk landsby på noen få hus.
Han kom i kontakt med vitner som kunne fortelle han presist hvor flyplasser og andre
avfotograferte steder lå. Under krigen ble bildene aldri tekstet eller stedsplassert.
Han fortsatte å vise en rekke vanskelige og isolerte bilder og forklarte hvordan han
klarte å tids- og stedsfeste dem, blant annet ved bruk av champagneflasker! Selv uten
teksting hadde negativer på bånd en annen fordel: ved hjelp av nummeringen på
fotografiene kunne han vite rekkefølgen og dermed sette sammen forskjellige bilder tatt
i forskjellige retninger. Han viste videre hvordan han løste de fleste ”kryssordene”; men
noen kryssord var for vanskelige og er fortsatt uløst. Alt i alt en spennende beretning om
det ekstremt tidskrevende arbeidet med å finne sannheten under krigens vanskelige
periode med sensur, hemmelighold og tidens tann på veteraners minner og erindringer.
Tilslutt etter spørsmål om de falnes graver, holdt han en tankevekkende beretning om
hvor omfattende arbeidet var for å bringe gravene av de falne nordmenn tilbake til
Norge, deres familier og hjemsteder. Spesielle minneseremonier ble holdt årene etter
krigen da de falnes urner kom hjem.

Avslutning
På alle måter var dette et minneverdig og vellykket årsmøte. Jeg ser fram til hva 2017 vil
bringe for klubben og NSF: det vil bli et spennende år med mye flyshow, bilder, videoer
og promotering! Og tenk om vi kan avslutte året med MH603? Vi får krysse alt vi har!
Bilder fra årsmøtet

Knut Åshammers første promoteringsvideo om MH603 og medlemskap i NSC.
Link: https://youtu.be/zGefOJYFUeI