Spitfire RAB and P-51 The Shark off to Sola, Norway

NSF operated P-51 “The Shark” left Kjeller for Sola today

Lars Ness takes RR232 to Sola, Norway from Kjeller.

Spitfire RAB and P-51 Mustang The Shark have arrived in Norway

Photo: Erik T Hoelsæter

Photo: Hans Ivar Biribakken

Spitfire RAB coming to Norway video

 

 

Dutch media: Flying farewell in Eelde for Norwegian war hero.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/122527/Vliegende-afscheidsgroet-in-Eelde-voor-Noorse-oorlogsheld

 

Use Google translate if you haven’t brushed up on your Dutch lately 😉

Missing Man Formation Over Eelde performed

At 2055 last evening, Spitfire RAB flew over the barn in the southwestern part of the town of Eelde where Wing Commander Rolf Arne Berg was shot down and killed in February of 1945. Accompanied by P-51 Mustang “The Shark”, we did a missing man formation. (photo via Lars Ness and Eskil Amdal, pilots in Spitfire RAB and The Shark)

Spit RAB

Spitfire RAB caught on camera by J Richardson

Taken from The Shark, Spitfire RAB

We are on our way to Norway!

No comment needed.

Spitfire RR232 (Wing Co Rolf Arne Berg scheme) with P-51 The Shark on its way to Norway

Norseman og Harvard i luften i juni!

Fly i formasjon med Spitfire (Dakota Norway)


Tekst: Martin Nilsen

Dakota Norway inviterer til unike fly-historiske flygninger i formasjon med Spitfire RR232 som mandag 29. mai fremsto ferdig lakkert som flyet til Wing Commander Rolf Arne Berg i oktober – november 1944.

Wing Commander Rolf Arne Bergs Spitfire (RR232 marked up as PV181) Photo: Andrew Annable

 

Flyet kommer til Sola Airshow helgen 10 og 11. juni, og dersom interessen for å fly med Dakotaen i formasjon med en Spitfire i sjelden, norske før-krigs-dekor, blir det en eller flere turer – avhengig av interessen – fra Sola 11. juni fra klokken 17.00.

Tilsvarende turer blir det fra Gullknapp ved Arendal 17. juni fra kl 13 og fra Torp 17. juni fra kl 18.

Prisen er 1500 kroner for et sete i Dakotaen, og prisen skal også delfinansiere den britiske Spitfires Norges-opphold.

Det tas kun imot forhåndsbestillinger, og det til:

Ivar Berg, Dakota Norway, ivberg@online.no, eventuelt telefon 404 66296. (helst på mail)

 

Fly i formasjon med Spitfire!

We would like to show you something

Isn’t it the prettiest camo ever?

Photo: Andrew Annable

Wing Commander Rolf Arne Bergs Spitfire (RR232 marked up as PV181)

Bring Spitfire MH603 back to Norway!

Hjelp oss med å hente ikonet Supermarine Spitfire IX, MH603 hjem til Norge!

Gi ditt bidrag via crowdfunding!

Supermarine Spitfire er et ikon. Det mest betydningsfulle flyet i norsk krigs- og flyhistorie.

Men for de norske jagerflygerne var den mye mer enn bare et jagerfly og våpen. Den ble et symbol på motstand,samhold og styrke. Ikke minst ble Spitfiren et symbol på håp.

Innsatsen til de norske krigsflygerne har i likhetmed krigsseilerne ikke fått sin fortjente plass og oppmerksomhet i norsk historie.

Å ha en flygende norsk Spitfire vil være en meget god måte å rette fokus mot denne del av historien og gjøre ære på de norske krigsflygernes heltemodige innsats for Norge under 2. verdenskrig.

Det finnes nå en enestående mulighet til å hente hjem en ekte norsk Spitfire. Et stykke historie som hører hjemme i Norge. En av kun to Spitfire med norsk krigshistorie som fortsatt eksisterer er nå til salgs.

MH603 FN-B tjenestegjorde ved norske 331 skvadron i 1944 med base på North Weald i England.

Den er nå under restaurering til flygende stand i Australia.

Hjelp oss å nå dette målet ved å støtte arbeidet til Norwegian Spitfire Foundation. Det haster!

Flyet koster 25-30 millioner å kjøpe. Vi ønsker at stiftelsen skal eie så mye som mulig av flyet gjennom sponsorer og crowdfunding. Vi jobber også med investorer og offentlige tilskudd.

MH603

MH603 under restoration

Norwegian Spitfire Foundation has launched a crowdfunding campaign to bring Spitfire IX MH603 back to Norway!

Give your contribution via the link above.

A Supermarine Spitfire is an icon of freedom. It is the most important aircraft ever to enter service with the Norwegian air force.

For the Norwegian fighter pilots it was much more than just a fighter aircraft and a weapon platform. It became a symbol of resistance, togetherness and strengt. It was also without doubt a strong symbol of hope.

The Norwegian Spitfire pilots effort have, equally to the Norwegian war sailors, not been given their rightfull place and deserved praised in Norwegian history.

To have a flying Norwegian Spitfire will be a very good way to set spotlight on this history and honor the Norwegian fighter pilots heroic efforts for Norway and world peace during World War Two. 

There is now a one of a kind opertunity to bring home a real, Norwegian Spitfire. A piece of history that belongs in Norway. There are only two Spitfires with Norwegian war history to their names still in existance. One of them is for sale.

MH603 FN-B served with the Norwegian 331 Squadron in 1944, operating from North Weald England. This Spitfire is now under restoration in Australia.

Help us bring this Spitfire home by supporting Norwegian Spitfire Foundations efforts in making this come true. We are running out of time!

The aircraft is valued at 25-30 million NOK to purchase. We want to own as much as the Spitfire as possible via sponsors and crowdfunding. We are also actively working with investors and other donations.

Best regards,

Norwegian Spitfire Foundation